MÅNDAG 5 FEBRUARI 2024


Stabsassistenten stöttar signalisterna med att bemanna sambandsmedel, här radio 180 - Foto/källa: Annette Ekdahl/ Svenska Lottakåren

Rekordmånga kvinnor blev lottor i januari

Svenska Lottakåren, som firar 100 år i år, har fått ett stort tillskott av nya medlemmar. Under januari gick nästan 400 kvinnor med i organisationen, jämfört med 110 under hela förra året. Uppmaningar vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen i början av månaden kan ha bidragit till intresset.

De nya lottorna är spridda över hela landet, men flest finns i Stockholms län och Skåne län. De är främst i åldern 50-59 år, men även yngre och äldre kvinnor har anslutit sig.

- Det är glädjande att fler hittar till oss för att få kunskap om sin roll i totalförsvaret och se hur de kan bidra, säger Maria Öst, kommunikatör.

Källa: Svenska Lottakåren

Hemsida Svenska Lottakåren