ONSDAG 31 JANUARI 2024


Bild av Engin Akyurt från Pixabay

Fyra år sedan första fallet av covid-19 i Sverige

Idag är det fyra år sedan det första bekräftade fallet av covid-19 i Sverige. En kvinna i Jönköpings län som hade besökt Wuhan i Kina testades positivt för viruset den 31 januari 2020.

Sedan dess har Sverige drabbats hårt av pandemin, som har påverkat alla delar av samhället. Det exakta antalet smittade är okänt, eftersom inte alla har testat sig, men det uppskattas till flera miljoner. Över 20 000 människor har mist sina liv till följd av viruset, enligt Socialstyrelsen.

Covid-19 fortsätter att härja i Sverige och övriga världen, vecka 45 var det 3523 bekräftade fall i landet men efter den toppen har nu fallen minskat till 583 vecka 3. Men hur många fall det egentligen rör sig om då är ingen som vet då det bara är vissa grupper i samhället som nu testas.

Sverige har också varit ett av de länder som har haft en annorlunda strategi för att hantera smittspridningen, med mindre restriktioner och mer ansvar på individen.

Sveriges virusforskare har utnämnt den 31 januari till Pandemidagen, för att uppmärksamma de utmaningar och lärdomar som pandemin har medfört. Forskarna vill också se framåt och förbereda sig för nästa pandemi, som de anser är oundviklig.