ONSDAG 24 JANUARI 2024


Bild av Andrew Martin från Pixabay

17 SMR-reaktorer behövs i Västsverige

Fem havsbaserade vindkraftsparker, eller sjutton större SMR-reaktorer eller två fullskaliga kärnkraftverk. Det är vad som krävs för att möta det tredubblade elbehovet i Västra Götalands län fram till 2045. Om detta och mycket mer talar landshövding Sten Tolgfors på Formel Framtid i Stenungsund den 26 januari.

– Vi vill visa storleksordningen på den utbyggnad av produktionen av fossilfri el som krävs i Västra Götaland. Inget enskilt kraftslag kommer ensamt att kunna möta hela behovet. Det behövs en mix av olika energislag. Men det finns inte någon utbyggnad av något energislag som inte medför målkonflikter. Utbyggnaden av norrlandsälvarna gjorde det, utbyggnaden av kärnkraften gjorde det och detsamma kommer att ske nu när elproduktionen måste flerfaldigas. Om vi ryggar för målkonflikterna leder det till förlust av välfärd och arbetstillfällen, liksom industrins nästa utvecklingssteg i Västsverige, säger Sten Tolgfors.

Det är budskapet han lyfter när han på fredagen talar på Formel Framtid, en konferens med fokus på kemiindustrins omställning i Stenungsund.

–Jag vill lyfta vikten av samordning och länskänsla; vikten av gemensamt statligt, regionalt och kommunalt ansvar. Det är Västsveriges industriella framtid och tusentals jobb i tillverknings- och fordonsindustrin som står på spel. Industrins tillgång till fossilfri el när och där den behövs avgör industrins nästa utvecklingssteg och är den gröna omställningens förutsättningar, säger Sten Tolgfors.

FAKTA

Havsvindkraft
Parkerna varierar i storlek, men baserat på vad aktörerna anger antas en genomsnittlig vindkraftspark brutto kunna producera cirka 7,5 TWh per år.

Små Modulära Reaktorer (SMR)
Små modulära reaktorer är småskaliga kärnkraftsreaktorer i spannet mellan cirka 2 MW och 300 MW. Som räkneexempel antas här en storlek på ca 300 MW, och med en uppskattad produktion om cirka 2,1 TWh per år.

Konventionell kärnkraft
Ringhals kärnkraftverk producerar idag (med två av sina forna fyra reaktorer) ca 14 TWh per år. Forsmarks kärnkraftverk producerar idag ca 25 TWh per år med sina tre reaktorer.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland