LÖRDAG 20 JANUARI 2024

Varning för ishalka i nordvästra Götaland

Ett nederbördsområde som drar in över landet från väster kan orsaka stora problem i trafiken i delar av nordvästra Götaland och närliggande områden. Från lördag kväll till söndag morgon väntas snöfall övergå i regn, som på många ställen kan frysa till på vägarna och skapa ishalka.

SMHI har utfärdat en Gul varning för plötslig ishalka i området, vilket innebär att det finns risk för person- och egendomsskador. Trafikanter uppmanas att vara extra försiktiga och anpassa hastigheten efter väglaget.

Vädret väntas förbättras under söndagen, då temperaturen stiger och regnet avtar. Men tills dess är det bäst att vara försiktig och undvika onödiga resor.