LÖRDAG 20 JANUARI 2024

Tio stora trafikprojekt får byggstartas

Regeringen har godkänt Trafikverkets förslag om att byggstarta tio större investeringsobjekt i transportsystemet under perioden 2024–2026. Projekten ska öka kapaciteten och robustheten i vägnätet.

E20 får ny sträckning och mötesfri väg

Bland projekten finns E20 förbi Mariestad och E20 Götene–Mariestad, som ska förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Båda sträckorna byggs om till mötesfri väg med mitträcke och två körfält i vardera riktning och skyltad som motortrafikled med hastighetsbegränsningen 100 km/tim.

E20 förbi Mariestad är uppdelad i två delar: Hindsberg–Muggebo och Muggebo–Tjos. Hela sträckan är 17 kilometer lång och vägen följer i stort sett befintlig sträckning. E20 Götene–Mariestad byggs i ny sträckning och är 20 kilometer lång.

Övriga projekt som får byggstartas

Förutom E20-projekten har regeringen även gett klartecken för följande investeringsobjekt:

  • E4 Uppsala–Mehedeby
  • E6 Kungälv–Stenungsund
  • E6 Stenungsund–Uddevalla
  • E22 Sölvesborg–Karlshamn
  • E45 Trollhättan–Uddevalla
  • Riksväg 40 Borås–Ulricehamn
  • Riksväg 50 Motala–Mjölby
  • Riksväg 70 Enköping–Sala
Regeringens beslut innebär att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för dessa projekt.

Mer info och kartor finns på dessa sidor:

E20 Götene–Mariestad
E20 förbi Mariestad