TORSDAG 18 JANUARI 2024


Foto: Joakim Kröger

NCC bygger förbigångsspår Laxå-Finnerödja

Trafikverket har gett NCC i uppdrag att tillsammans med Infranord bygga förbigångsspår Välevattnet mellan Laxå och Finnerödja. Förbigångsspåret byggs för att snabba tåg ska kunna köra förbi långsamma tåg, vilket ökar kapaciteten på Västra stambanan. Projektets ordervärde uppgår till cirka 80 MSEK.

Välevattnet är en sträcka på Västra stambanan mellan Laxå och Finnerödja där ett nytt cirka 800 meter långt förbigångsspår kommer möjliggöra för snabba tåg att passera långsammare tåg. I NCC:s uppdrag ingår också att förstärka och förlänga en befintlig bilväg i anslutning till järnvägen.

– Västra stambanan är en av landets viktigaste järnvägar, både för person- och godstrafik. Det nya förbigångsspåret kommer att förbättra effektiviteten och skapa bättre förutsättningar för att tåg på sträckan ska komma fram i tid. Vi har sedan tidigare goda erfarenheter av att arbeta med NCC och känner stort förtroende för deras kompetens, säger Jonas Ström, projektledare på Trafikverket.

Byggstart för projektet är våren 2024 och projektet genomförs i samarbete med Infranord, som ska bygga järnvägsanläggning och signalsystem. En av utmaningarna är att genomföra arbetet utan att påverka den befintliga trafiken på en tätt trafikerad tågsträcka, något NCC kommer att möta genom noggrann planering och med kunnig personal.

– Vi har stor erfarenhet av komplexa järnvägsprojekt vilket bidrar till att vi kan arbeta säkert och effektivt. Dessutom har vi arbetat mycket tillsammans med Infranord tidigare och har goda erfarenheter av det. Med vår lokala förankring och vår breda kompetens är det här ett projekt som passar oss, säger Peter Thorsén, produktionschef NCC Infrastructure.

NCC:s arbete beräknas vara klart hösten 2025. Affären orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure i första kvartalet 2024 och har ett ordervärde på cirka 80 MSEK.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: NCC