SÖNDAG 14 JANUARI 2024


Bild av Erik Karits från Pixabay

Många fler smittas av TBE-virus än vad som tidigare varit känt

En ny studie vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att antalet infektioner av det fästingburna TBE-viruset som inte upptäcks av vården är mycket högre än vad som tidigare antagits. Forskarna har undersökt blodprover från 2 700 anonyma blodgivare från nio regioner i Sverige med en ny metod som kan skilja mellan antikroppssvar efter TBE-virusinfektion och TBE-vaccination.

Resultatet visade att andelen blodgivare som tidigare haft en TBE-virusinfektion varierade från 1 procent till 7 procent mellan de olika regionerna. Det motsvarar över 160 000 personer i åldersgruppen 15 – 65 år, vilket är betydligt mer än vad tidigare uppskattningar kommit fram till. Andelen blodgivare som vaccinerat sig mot TBE varierade mellan 8,7 – 57% i de olika regionerna, vilket motsvarar över 1,6 miljoner svenskar.

Studien är viktig för att förstå utbredningen av TBE-viruset och för att planera framtida vaccinationsstrategier. Forskarna föreslår att ett nationellt vaccinationsregister för TBE bör inrättas. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Eurosurveillance.

Källa: Uppsala universitet