TORSDAG 11 JANUARI 2024


Bild av Anette Bjerg från Pixabay

Planer på vindkraftspark i Vänern

Det nordiska energibolaget Cloudberry har planer på att bygga en stor vindkraftspark i Vänern och undersöker nu möjligheterna för detta. Parken skulle kunna producera upp till 1 GW i effekt och bidra till att möta det ökande elbehovet i Västsverige och Skaraborg.

Cloudberry undersöker två möjliga platser för parken, största området ligger utanför Gullspångs- och Mariestads kommuner och det något mindre området utanför Mariestad och Götene.

Vindkraftsparken i Vänern skulle kunna generera upp till 3,8 TWh extra el per år, vilket är mer än hälften av den nuvarande produktionen i hela regionen.

Samråd med allmänhet, närboende och övriga berörda kommer ske under 2024. Beräknad driftstart tidigast 2030.

Läs mer om "Vindpark Vänerhavet" där finns även en karta på de tänka områdena.

Källa: Cloudberry