TORSDAG 14 DECEMBER 2023


Visenter som tidigare utplanterats i Kaukasus - Foto WWF

Visenter från Småland och Blekinge på väg till Rumänien

Fyra vilda visenter från Kosta safaripark och Eriksbergs naturreservat i Blekinge påbörjar idag sin resa till Karpaterna i Rumänien. Målet är de ska bidra till att hålla landskapet öppet och gynna biologisk mångfald. Satsningen stöds bland annat av WWF och European Bison Conservation Center.

– Det här är ett spännande projekt som ska stärka beståndet av stora gräsätare som i princip försvunnit från Europa, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, som stödjer projektet och finansierar transporten.


Visent från Eriksberg på väg till Rumänien - Foto Tommy Svensson

Resan med lastbilar tar cirka 24 timmar. Projektet ska hjälpa till att bygga upp ett vilt bestånd med ett 50-tal djur i ett bergsområde i mellersta Karpaterna. Här finns också björnar. Satsningen ska gynna biologisk mångfald och ett öppet landskap. Totalt finns i dagsläget cirka 8 000 vilda visenter i ett knappt 10-tal länder i östra Europa. 2017 bidrog WWF till att flytta 17 visenter till Ryssland.

– Det är tredje bergsområdet i Rumänien som får ta emot visenter och fjärde gången som visenter från Sverige släpps ut där, säger Tommy Svensson, som koordinerar arbetet från European Bison Conservation Center tillsammans med WWF och Eriksberg.

Visenten, eller europeisk bison som den också kallas, är Europas största landdäggdjur. För ungefär 10 000 år levde den vilt i Sverige. Visenten utrotades i det vilda i slutet av 1920-talet, men har kommit tillbaka via utplantering. Djur från hägn i fångenskap har satts ut i Polen, Vitryssland, Litauen, Ryssland, Ukraina, Slovakien, Rumänien och Tyskland.

Visenterna spelar en viktig roll inte minst som betesdjur för att hålla markerna öppna. Flera projekt pågår i Europa för att få tillbaka en vildare natur med stora gräsätare.

– Det känns mycket bra att Eriksberg kan medverka till att återutsätta visenter i naturen igen och hjälpa till att rädda arten från utrotning. Miljö, kultur och att förvalta och utveckla naturen är viktiga delar i vårt arbete, säger Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Vilt & Natur.

Två kvigor kom från Kosta i Småland och två från Eriksberg, som är ett av norra Europas största vilthägn. Här finns idag den största sammanhängande avelsflocken av visenter i hägn (så kallad semi free ranging)


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: WWF