ONSDAG 29 NOVEMBER 2023


Bild av Cafeymas från Pixabay

Regeringen öppnar för koordinatbestämda fastighetsgränser

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning inför ett skifte till koordinatsbestämda fastighetsgränser, något som skulle få stora positiva effekter både för fastighetsägare och för Lantmäteriet.

– Det här är ett stort steg framåt för fastighetsägare i Sverige. Gränserna blir definierade oavsett vad som händer med gränsmarkeringarna, vilket också ökar rättssäkerheten, säger Arwid Dahlberg, verksamhetsområdeschef på Lantmäteriet.

En modernisering av fastighetslagsstiftningen med koordinatsbestämda fastighetsgränser skulle också bidra till effektivare och kortare handläggning av förrättningsärenden.

– Många av de mätningar som idag måste göras på plats kommer att kunna göras via datorn på kontoret. Snötäcken som döljer gränsmarkeringar kommer till exempel inte längre att fördröja förrättningsarbetet, säger Arwid Dahlberg.

Koordinatbestämda fastighetsgränser är också ett viktigt steg mot effektivare samhällsplanering. När gränserna anges som digitala koordinater så blir det mycket enklare och effektivare att utbyta datamängder mellan olika samhällsfunktioner

Regeringen har tillsatt Bengt Kjellson, före detta generaldirektör som särskild utredare för uppdraget.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 mars 2025


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lantmäteriet