FREDAG 17 NOVEMBER 2023

Covid-19 läget i Skaraborg

De aktuella sifforna för antalet bekräftade fall av Covid-19 i Skaraborg. På grund av att testningen inte är lika omfattande som tidigare under pandemin är mörkertalet ute i samhället ovisst när det gäller antalet fall av covid-19.Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/faktablad/fall-covid-19/