TISDAG 14 NOVEMBER 2023

Brand på Svenska Foder i Hällekis

Vid halv tolv tiden idag inkom det ett larm om brand i industribyggnad i Hällekis, flera enheter från Räddningstjänsten sändes till platsen.

Branden hade uppstått i en del av foderanläggningen hos Svenska Foder i Hällekis och personalen från Räddningstjänsten arbeter nu med släckningsarbetet.