TISDAG 14 NOVEMBER 2023


Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Nu blir Onsö naturreservat större

I Vänern, utanför Mariestad ligger ön Onsö, vars rika natur sedan 2005 skyddas som naturreservat. Nu utökas reservatet så att hela Onsö och en liten bit av Dillö ingår.

På Onsö finns mycket höga naturvärden, med öppna landskap, rikt fågellv och gammal skog som aldrig utsatts för större avverkningar. Ön är också viktig för friluftslivet och ett populärt besöksmål för båtfolk.

2005 skyddades större delen av Onsö som ett naturreservat.

– Då var stora delar av ön igenvuxen och oskött. Idag har vi återställt både miljöerna och skötseln på Onsö så som det har sett ut historiskt, säger Henrik Roos, biolog på Länsstyrelsen.

I dag finns åter vidsträckta öppna och vackra hagmarker på ön och öns strandängar hör till kommunens finaste. Skogen sköts idag på traditionellt sätt med återkommande begränsade virkesuttag så som bonden brukade skogen förr.

Nu har Länsstyrelsen beslutat att utvidga Onsö naturreservat, så att hela Onsö och en liten bit av Dillö omfattas av skyddet.

– Länsstyrelsen kan därmed sköta hela Onsö på samma sätt. Det finns även en liten hamn på Dillö, där besökare kan lägga i en kajak eller en mindre båt. Den hamnen ingår nu i naturreservatet, säger Henrik Roos.

Läs mer om Onsö naturreservat på Länsstyrelsens webb.

FAKTA ONSÖ NATURRESERVAT

Dillö kan nås från fastlandet men för att besöka Onsö behöver du egen båt.

Naturreservatet innebär bland annat att du inte får göra upp eld utom på anvisad plats, plocka blommor eller andra växter, skada lavar och mossor eller köra med motorfordon på land.

Du får lägga till med båt, plocka svamp och bär och tälta – så länge du följer allemansrätten.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland