TORSDAG 9 NOVEMBER 2023


Bild av Bruno från Pixabay

Fler fetmaoperationer på Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus får i uppdrag att göra 150 fler fetmaoperationer nästa år utöver de 285 som sjukhuset tidigare fått i uppdrag att utföra. I uppdraget ingår även uppföljande besök. Skaraborgs Sjukhus utför även i år ytterligare 10 fetmaoperationer för patienter som väntar på operation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i den regiongemensamma kön.

Totalt står 550 personer i kö för att göra en fetmaoperation i VGR. För att få genomgå en fetmaoperation krävs remiss från vårdcentralen eller annan läkare. Beslut om operation fattas efter genomgång av patientens situation och enligt uppställda kriterier.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen