TORSDAG 9 NOVEMBER 2023

Extra pengar till ambulanssjukvården i Skaraborg

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter ytterligare sex miljoner kronor i sin detaljbudget till ambulanssjukvården i Skaraborg. Det innebär att invånarnas tillgång till ambulanssjukvård förbättras.

Idag finns stora skillnader inom Västra Götaland när det kommer till insatstider inom ambulanssjukvården. Vissa orter i Skaraborg har de längsta insatstiderna i länet. Sedan tidigare finns beslut om att utöka akutambulanserna i Lidköping och Vara.

- En god och säker ambulansvård är en av samhällets viktigaste funktioner och bidrar till trygghet för befolkningen. Det ska inte spela någon roll om du bor i stan eller på landet. Du ska alltid kunna vara trygg med att ambulansen kommer när du behöver den, säger My Alnebratt (S), ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutet är en del i den omstrukturering som sker av vården i Skaraborg. Totalt tillförs Skaraborgs Sjukhus nio miljoner kronor inför nästa år för utökning av ambulansverksamheten och andra åtgärder som stärker den prehospitala vården.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen