FREDAG 3 NOVEMBER 2023


Veteranmonument i Ystad - photo credit: Jonn Leffmann (Own work) - Creative Commons License (CC BY-SA 3.0) - Källa: Wikimedia Commons

Medborgarförslag om ett minnesmonument - ”I fredens tjänst”

I våras lämnades det in ett medborgarförslag till Götene kommun där förslagsställaren anser att FN-veteraner boende i Götene kommun borde få ett eget minnesmonument - ”I fredens tjänst” - som man kan besöka på veterandagen eller vid andra tillfällen.

För att hedra och minnas de svenskar som har offrat sina liv i FN:s tjänst har flera minnesmonument rests runt om i landet, bl.a. i Lidköping och Skövde. Tanken är att minnesstenen ska vara en plats dit veteraner, vänner, anhöriga och andra kan komma för att minnas och hedra veteranernas insatser för fred och frihet.

Sedan 1956 har närmare 100 000 svenskar tjänstgjort i FN:s fredsbevarande styrkor bland annat i Gaza, Kongo, Cypern, Libanon, Namibia, Bosnien, Kosovo, Afghanistan och Mali, 82 av dem har omkommit i tjänsten, varav 17 har stupat i strid.

Nu efter beredning och kostnadskalkyl är det upp till kommunfullmäktige att bestämma om medborgarförslaget ska godkännas eller inte. Om det blir ett ja, så måste man framöver också ta beslut om var minnesmonumentet skall placeras.