FREDAG 3 NOVEMBER 2023


Fröslundasköldarna - photo credit: Dagjoh (Own work) - Creative Commons License (CC BY-SA 3.0) - Källa: Wikimedia Commons

Västergötlands museum är en del av Historien om Sverige

Historien om Sverige är SVT:s största historiesatsning någonsin. I tio avsnitt kommer Sveriges historia att skildras, från istiden till våra dagar. Västergötlands museum i Skara har hoppat på tåget och bjuder bland annat på en tillfällig utställning, öppna visningar och flertalet spännande föreläsningar.

Historien om Sverige är serien som kombinerar djuplodande forskning, en engagerande berättelse och dramatiseringar som ger kött och blod till de tider som skildras. I serien berättas det om händelser, historiska personer och materiella lämningar som format vårt land.

SVT har samverkat med museer, bibliotek och andra kulturinstitutioner över hela landet och bjudit in dem att tillsammans skapa en historierörelse. Västergötlands museum har tillsammans med Falbygdens museum, Skövde stadsmuseum, Vänermuseet, Vadsbo museum, Tibro museum, Tidaholms museum och Kulturkvarteret i Hjo hoppat på tåget och arbetat med att uppmärksamma den lokala historien under de olika tidsperioder som skildras i serien.

– Seriens fokus på både de stora historiska händelserna och det vardagliga livet under olika tider gör den tillgänglig och engagerande för en bred publik, säger Emelie Byström som är programansvarig på Västergötlands museum. Hon berättar vidare att museet arbetat intensivt med att på olika sätt lyfta seriens innehåll i den egna verksamheten. Detta har resulterat i en tillfällig utställning som fylls på med nya föremål och berättelser efter varje nytt avsnitt, öppna visningar av museets olika utställningar samt föreläsningar, en teaterföreställning och flera olika barnaktiviteter.

Historien om Sverige uppmärksammar flera geografiska platser som ligger i Skaraborgs-området, och ett antal föremål från Västergötlands museum får en viktig roll i berät-telsen. I avsnitt två, ”Metallernas tid”, spelar de världsunika Fröslundasköldarna, som också finns utställda på museet, en viktig roll. I ett föredrag på museet som äger rum på kvällen den 15 november berättar arkeologen och projektutvecklaren Annelie Nitenberg om den nya forskning som just nu bedrivs om sköldarna.

Avsnittet därefter handlar om vikingatiden och då får tittarna stifta bekantskap med Varnhem och Kata Gård. Osteologen och 1:e antikvarien Maria Vretemark medverkar som expert i programmet och berättar om Kata och hennes make Kättil som härskade på en storgård i Varnhem under vikingatidens senare skede. På onsdagen den 22 november håller Maria Vretemark ett föredrag om Kata och de kristna vikingarna i Varnhem på Västergötlands museum.

– Vi anordnar aktiviteter för besökare i samband med varje nytt avsnitt. När vi knyter ihop säcken mot slutet av serien så har vi tillsammans med de andra museerna i Skaraborg gestaltat över 10 000 år av historia i Västergötland, vilket både kommer att vara utmanande och väldigt roligt. Vi hoppas att det leder till ett ökat intresse för lokal histo-ria, säger Emelie Byström.

Historien om Sverige har premiär på SVT och SVT Play söndagen den 5 november.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västergötlands museum