ONSDAG 26 JULI 2023


Bild av Ralph från Pixabay

Bevattningsförbudet i Götene kommun tas bort idag

Götene vatten och värme meddelar att vi nu har stabila nivåer i våra vattenmagasin samt att det utlovas svalt väder och regn i prognoserna framåt. Behovet av att vattna gräsmattor och fylla pooler kommer därmed inte bli stort och kommer inte påverka vår vattenproduktion i Götene Kommun. Därför har det beslutats att ta bort bevattningsförbudet från och med i dag den 26 juli för kunder till kommunalt vatten tills vidare.

Bevattningsförbudet för kunder till kommunalt vatten togs för att det var en mycket kritisk period när vi hade torrt och varmt under en längre period i maj och juni.

Stora mängder dricksvatten användes till bevattning och i början av säsongen fylls det även många pooler. Dricksvattenproduktionen är inte dimensionerad för en så pass hög förbrukning under en längre period.

Belastningen var hög på vattenverk och ledningsnät och systemet hann helt enkelt inte skicka ut vatten i samma takt som det användes. Vi fick därför kapacitetsbrist i vårt vattenledningssystem.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun