TISDAG 25 JULI 2023

Den gamla informationsplatsen i Stenbrottet behöver moderniseras

I sommar verkar det ha varit betydligt mer turister i Stenbrottet än tidigare år, framförallt så är det cyklister och vandrare som har ökat markant. En plats där väldigt många stannar är vid den gamla informationsplatsen, där man kan läsa om Stenbrottets historia.

Visserligen är nya informationsskyltar på gång uppe vid sjön i Stenbrottet men av någon anledning kom de inte upp innan semestern drog igång och turisterna kom hit. Platsen för de nya tavlorna iordningställdes redan i våras. Det två nya skyltarna kommer att innehålla information från destinationsbolaget Läckö Kinnekulle, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle samt Platåbergens Unesco globala geopark.

Det kommer nog att bli mycket bra med nya stora informationsskyltar uppe vid sjön men det är den gamla informationsplatsen som först möter besökarna till Stenbrottet, det är här de stannar till och söker information. Texten på dessa skyltar är dock liten och bilderna bleka, det vore nog önskvärt att nya och betydligt större informationstavlor kom på plats även här, med samma information som finns på de nuvarande. Tavlorna kunde vara i trä i likhet med de andra informationstavlorna i Kinnekulleområdet eller kanske i stil med "Vindarnas Tempel" uppe på Kinnekulle eller som informationstavlan för ställplatsen i Stenbrottet.Att det skulle finnas två informationsplatser i Stenbrottet torde väl inte vara något större hinder, i synnerhet om informationen skiljer sig åt på de olika platserna. På så sätt kan turister och besökare få en mer komplett och intressant bild av Stenbrottet och dess historia.

Men är det så tänkt att de nya skyltarna uppe vid sjön även skall innehålla samma information som på den gamla informationsplatsen så finns det väl knappast något behov av två informationsplatser.