ONSDAG 19 JULI 2023

Fortsatt bevattningsförbud trots regn

Trots stora mängder regn råder det fortfarande bevattningsförbud i Götene kommun. Låga vattennivåer och kapacitetsbrist i vattenrpoduktionen är orsaken. Bevattningsförbudet kommer troligtvis gälla resten av sommaren.

Kapacitetsbrist och låga vattennivåer

Kommunens dricksvattenproduktion är inte dimensionerad för en hög vattenförbrukning under lång tid. I början av sommaren används stora mängder vatten till bland annat att fylla pooler. Värmen och torkan som slog till i juni gjorde att vi också använde stora mängder vatten till att vattna våra trädgårdar.

Den höga förbrukningen ledde till att kommunens vattenverk och ledningsnät inte hann producera dricksvatten i samma takt som det förbrukades. Som en följd sjönk vattennivåerna i våra vattenmagasin.

Kapacitetsbristen i vattenproduktionen kvarstår fortfarande då ledningsnätet inte orkar fylla på dricksvatten i den takt det krävs. Våra enheter för vattenproduktion varnar också för mycket låga grundvattennivåer.

Fler vattenkonsumenter under sommaren

Under sommarmånaderna får kommunen dessutom fler vattenkonsumenter. Götene kommun är en sommarort där många har sina fritidshus, många boende får besök samt campingplatser och båthamnar tar emot gäster som alla förbrukar vatten

Läs mer här!


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun