LÖRDAG 15 JULI 2023


Tre dricksvattentankar finns nu uppställa vid de fastigheter som saknar vatten

Vattenläckan i Hällekis är lokaliserad och åtgärdas

På lördagsmorgonen den 15 juli upptäcktes en vattenläcka i Hällekis som påverkade vattentrycket i området. Läckan har nu lokaliserats på Stakes väg och kommer att lagas på måndag, arbetet beräknas vara klart på måndag eftermiddag. De flesta hushållen i Hällekis har återfått normalt vattenflöde.

De enda fastigheter som fortfarande saknar vatten under reparationsarbetet är Stakes väg nr 7-13 och nr 16. En vattentank kommer att ställas upp i närheten av dessa fastigheter för att tillgodose deras behov.