TISDAG 11 JULI 2023

Allt fler invånare i Västra Götaland är kritiska till kontantfria butiker

Drygt sex av tio invånare i Västra Götaland, 62 procent, tycker att det är dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter. Motsvarande siffra var 60 procent 2022. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo beställd av Bankomat.

– Många människor inser att kontanter behöver finnas kvar som ett möjligt sätt att betala under överskådlig tid. Att det finns en fungerande kontanthantering i samhället är viktigt både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat.

Den nya undersökningen från Kantar Sifo visar att 62,0 procent av invånarna i Västra Götaland tycker att det är mycket eller ganska dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter. Motsvarande siffra var 60,3 procent 2022. Andelen svarande som tycker att det är mycket eller ganska bra att butiker slutar ta emot kontanter har minskat från 35,1 procent 2022 till 33 procent 2023.

På riksnivå visar undersökningen att 66,5 procent av svenskarna tycker att det är mycket eller ganska dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter. Motsvarande siffra var 60,4 procent 2022.

– I debatten finns det de som tycker att butiker ska tvingas ta emot kontanter, men ett tvång är fel väg att gå. I stället bör staten genom subventioner göra det mer attraktivt för handeln att hantera kontanter, säger Johan Nilsson.

I mars 2023 presenterade Anna Kinberg Batra sin utredning Staten och Betalningarna. Utredningen skulle bland annat ta fram förslag på hur statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen bör se ut i ett samhälle där allt färre betalningar sker med kontanter.

– Tyvärr saknar utredningen konkreta förslag på hur staten kan ta ett större ansvar för kontanthanteringen. Det borde vara självklart att ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur ska ligga på staten och inte på marknadsaktörer, säger Johan Nilsson.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Bankomat