MÅNDAG 10 JULI 2023


Bild på biblomster - Foto: Lunds botaniska förening

Unik orkidé uppgrävd

Sveriges enda lokal för det extremt sällsynta biblomstret (Ophrys apifera) kan vara helt utplånad. Länsstyrelsen Skåne konstaterar att plantor har grävts upp från platsen i Trelleborgs kommun. Inte en enda orkidéindivid har kunnat hittas.

– Vi fick larm från botanister som skulle besöka och övervaka denna landets enda lokal för biblomster utanför Trelleborg. När de kom fram fick de en chock. Samtliga plantor av orkidén var borta. När Lunds botaniska förening snare besökte platsen noterade man upp emot 50 grävda hål och inte en enda orkidé kunde hittas, säger Nils Carlsson, tf chef för art och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Samtliga orkidéer i Sverige är fridlysta enligt §8 i artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet enligt lag att gräva upp exemplar av dessa växter. Uppgrävningarna är polisanmälda och Länsstyrelsen Skåne har startat ett tillsynsärende om brott mot lagen. Biblomster är dessutom skyddsklassad i Sverige och fynd av arten får inte visas publikt för att undvika skada på arten.

Arten upptäcktes på platsen 2014 och under 2022 noterades som mest 46 plantor på lokalen.
– Det är tyvärr inte första gången orkidéer eller andra sällsynta växtarter grävs upp i naturen. I stället för att motarbeta utvecklingen för de hotade arterna borde vi alla jobba hårt för att dessa ska bevaras, säger Gabrielle Rosquist, koordinator för hotade arter på Länsstyrelsen Skåne.Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Skåne