TISDAG 4 JULI 2023


De som deltog i återträffen var: Jan Andersson, Lennart Andersson, Stig-Åke Andersson, Roland Fernström, Lembit Hendriksson, Arne Johansson, Göran Ringblom, Jan-Åke Ringblom, Evert Svensson, Tage Wångstedt, Kjell Fernström, Lars Apell och Tommy Blyh - Foto: Göran Gustafsson

Fotbollsveteraner från Österängs IF på återträff 50 år efter nedläggning

Någon fotbollsmatch blev det inte när fotbollsveteraner från Österängs IF hade återträff vid bygdegården i fredags eftermiddag. Däremot var det många episoder från gångna tiders matcher som väcktes till liv och samtalen kring kaffeborden blev till ett trevligt och gemytligt surrande.

-Jag är jättenöjd över att så många som 13 gamla ÖIF:are kunde vara med på den här återträffen, sade Jan-Åke Ringblom som tagit initiativet och bjudit in. Just i år är det 50 år sedan Österängs IF:s A-lag spelade sin sista seriematch och på så sätt kan man säga att det var lite av ett jubileum.

Åldrarna på deltagarna spände mellan 73 och 86 år och alla delade frikostigt med sig av sina egna personliga minnen från träningstillfällen och matcher.

Man tittade på gamla lagfoton och tidningsurklipp från tiden det begav sig och man pratade om gamla ledare och funktionärer som skräddars Herbert, stubba-Sven, sme-Holger och Folke på Mon som alla betytt mycket för idrottsföreningen.

Återträffen pågick betydligt längre än tiden för en fotbollsmatch och när alla pratat sig trötta och det var dags att bryta upp, överlämnades en blomma till Jan-Åke som tack för det arbete han lagt ner för att samla de gamla veteranerna.

För servering och markservice svarade ideella från bygdegårdsföreningen som den gångna helgen premiäröppnade sitt sommarcafé Österängsboa.

/Göran Gustafsson