MÅNDAG 3 JULI 2023


Den 3 juli öppnade OKQ8 och Skellefteå Kraft två supersnabbladdare, med totalt fyra laddpunkter, på stationen på Tallskogsvägen 1 i Lidköping - Foto/källa: OKQ8

OKQ8 öppnar två supersnabbladdare i Lidköping

Den 3 juli öppnade OKQ8 och Skellefteå Kraft två supersnabbladdare, med totalt fyra laddpunkter, på stationen på Tallskogsvägen 1 i Lidköping. Målet med den stora satsningen på svensk laddinfrastruktur är att öka tillgängligheten för elbilsförare i hela landet genom Sveriges största nätverk, med 800 laddpunkter, fördelade på 300 OKQ8-stationer, senast 2026.

Under första kvartalet 2023 var 39 procent av alla nyregistrerade personbilar i Lidköping laddbara. Merparten av de laddbara bilarna var rena elbilar (30 procent av alla).* När allt fler byter till elbil måste det bli smidigare att ladda. Det ska också vara lika enkelt att betala för elen som för bensin eller diesel, menar OKQ8.

-Lidköping utgör en strategiskt viktig förbindelse mellan olika regioner och orter i området, för såväl företag som privatpersoner och därför centralt i vårt prioriterade arbete med att snabbt öka tillgängligheten av supersnabbladdare i hela Sverige. Genom att erbjuda supersnabbladdning i Lidköping bidrar vi till minskade koldioxidutsläpp från transporter – en viktig del i omställningen mot en hållbar framtid, säger Agnes Palinski, kommunikationschef på OKQ8.

När supersnabbladdarna med totalt fyra laddpunkter öppnar på OKQ8 i Lidköping, kommer betalning kunna ske smidigt både med vanligt bankkort, laddkort från OKQ8 och med appen OKQ8 Elbilsladdning. Oavsett betalningsform tillkommer ingen extra kostnad för kund.

-Skellefteå Kraft är en av Sveriges största producenter av förnybar kraft från vind och vatten. Transporter har en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle och därför investerar vi i utbyggnaden av supersnabbladdning så att fler kan köra på vår förnybara el, säger Sanna Lundström, affärsområdeschef marknad på Skellefteå Kraft.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: OKQ8