ONSDAG 31 MAJ 2023

Dammen i Hällekis har fått ny fontän

Idag var ett gäng från Service & Teknik i Hällekis och röjde vid "storedammen" ("lelledammen" var den som fanns vid gamla mejeriet vid Hönsäters herrgård). Det togs bl.a. bort en hel del vass utefter dammens kanter.

Den fontänen som funnits i dammen ett antal år har det inte varit speciellt mycket fart i de senaste åren, idag satte man i en helt ny fontän med kvällsbelysning. En upplyst fontän i dammen skapar en trevlig atmosfär i samhället när mörkret faller på.

Allt som får vattenytan att röra sig hjälper till att blanda vattnet med syre i dammen för att få en mer välmående damm. För det ändamålet finns syresättningspumpar (fontänen hjälper även till med detta) dessa pumpar i dammen i Hällekis har slutat fungera och nu hoppas man på att få tag på nya.