ONSDAG 31 MAJ 2023


Bild av Reijo Telaranta från Pixabay

Stort intresse för Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Uddetorp, Svenljunga, Sötåsen och Axevalla Hästcentrum har sett en uppåtgående trend i antal sökande de senaste åren. I år ses en stabil ökning med drygt 12 procent i jämförelse med fjolårets siffror efter omvalet.

Efter omvalsperiodens slut i mitten av maj stod det klart att Västra Götalandsregionens naturbruksskolor har 272 förstahandssökande. Totalt har 1099 ansökningar gjorts till de fyra skolorna.

Det är på Naturbruksskolan Svenljunga som den största procentuella ökningen ses. I år är det nästan 40 procent fler elever som har sökt skolans gymnasieutbildningar i första hand jämfört med i fjol. Bengt Stenhammar, skolchef på Naturbruksförvaltningen, ser det ökade intresset som mycket positivt för den gröna näringen:
– Behovet av elever med yrkesexamen från naturbruksprogrammet för den gröna näringen är stort och prognosen är att behovet kommer att öka. Våra utbildningar innehåller många olika stimulerande moment och vi erbjuder alla dessa moment på plats på våra anläggningar.

Han poängterar också vikten av ett gott samarbete mellan bransch och skola för den gröna näringens utveckling:
– Vi är måna om att hitta bra värdar för arbetsförlagt lärande (APL) ihop med branschen. Många av våra elever har arbete redan innan de tar studenten, vilket är ett gott betyg på deras kunskaper.

Antal förstahandssökande till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor efter omvalet 2023:

Naturbruksskolan Svenljunga: 71
Naturbruksskolan Sötåsen: 82
Axevalla Hästcentrum: 44
Naturbruksskolan Uddetorp: 75
Totalt antal förstahandssökande 2023: 272
Totalt antal ansökningar 2023: 1099


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Naturbruksförvaltningen - Västra Götalandsregionen