SÖNDAG 28 MAJ 2023

Nu blommar både ramslök och guckusko på Kinnekulle

Kinnekulle är ett av Sveriges mest artrika områden, där många sällsynta och vackra växter trivs i den kalkrika jorden. Just nu blommar både ramslök och guckusko på det blommande berget Kinnekulle.

Ramslök är en vitblommig lökväxt som sprider en stark vitlöksdoft i luften. Den växer i stora mattor i skuggiga lövskogar, framför allt i Munkängarna och i Västerplana storäng, naturreservat på Kinnekulles sydvästra sida. Ramslök är en delikatess som kan användas i matlagning, men den är också fridlyst och får inte plockas i naturreservaten.

Guckusko är en färgglad orkidé och är en av Sveriges mest sällsynta orkidéer, finns bara på några få platser i landet. På Kinnekulle kan man hitta den i en liten lokal ovanför Hjelmsäters egendom, ett gammalt säteri från 1600-talet. Guckusko är också fridlyst och får inte plockas eller grävas upp.

Både ramslök och guckusko är känsliga för störningar och kräver att man är varsam när man besöker deras växtplatser. Det är viktigt att hålla sig på stigarna och inte trampa ner eller skada växterna eller deras livsmiljöer. Det är också förbjudet att ta med sig något som växer i naturreservaten, även om det ser ut som ogräs.

Att se ramslök och guckusko blomma på Kinnekulle är en fantastisk upplevelse som man inte får missa om man älskar naturen. Men det kräver också respekt och ansvar från besökarna, så att dessa unika växter kan fortsätta att frodas på berget i många år framöver.