LÖRDAG 27 MAJ 2023

Inbjudan till Medborgardialog om cykelleder i Kinnekullebacken

Välkommen till Medborgardialog om planer kring flowleder och pumptrackbana i Kinnekullebacken. Tjänstepersoner från projektgruppen är på plats för att svara på frågor och diskutera utvecklingsidéer kring Kinnekullebacken.

På plats finns en utställning av affischer med skisser och information om projektet. Det finns möjlighet att lämna synpunkter och inspel.

Datum: 29 maj klockan 15.00-18.00
Plats: Centrumhuset i Götene


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun