FREDAG 26 MAJ 2023


Röd markering=ungefärligt område - Karta och data från © OpenStreetMap Foundation och Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0

Ombyggnation på Lundsbrunns stationsparkering

Stationsparkeringen i Lundsbrunn ska genomgå en ombyggnation. Parkeringen ska asfalteras om samt styras upp med refuger, buskar och belysning. Arbetet förväntas starta under vecka 22. Området kommer stängas av stundvis, vilket innebär att parkeringsmöjligheterna begränsas från och till under arbetets gång.

Inför ombyggnation av parken norr om stationshuset i Lundsbrunn, som förväntas starta under hösten 2023, så påbörjas först ombyggnation av stationsparkeringen. Parkeringen ska asfalteras samt styras upp med refuger, buskar och belysning. Arbetet förväntas starta under vecka 22.

Begränsad parkeringsmöjlighet under ombyggnationen

Området kommer stängas av stundvis, vilket innebär att parkeringsmöjligheterna begränsas från och till under arbetets gång. Utöver detta kommer inte ombyggnationen ha en större påverkan på tillgång till området. Vänligen följ aktuella avstägningar och anvisningar på plats.

Ingen påverkan på midsommarfirandet i Lundsbrunn

Arbetet ska inte påverka midsommarfirandet i Lundsbrunn.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun