FREDAG 26 MAJ 2023

Eldningsförbud i skog och mark från och med 26 maj

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg meddelar att det från och med 26 maj råder eldningsförbud i skog och mark i Götene, Falköping, Skara och Tidaholms kommuner. Förbudet gäller tillsvidare. Det är tillåtet att grilla på egen tomt och iordningställda grillplatser med kol, briketter eller gasol.

På grund av vårens varma och soliga väder med måttlig nederbörd har marken torkat ut. Detta innebär en stor antändnings- och spridningsrisk. Därför är det eldningsförbud i Götene, Falköping, Skara och Tidaholms kommuner från och med fredag den 26 maj.

Stor brandrisk

Under eldningsförbudet är det inte tillåtet att i skog och mark:

Det är tillåtet att grilla på egen tomt och iordningställda grillplatser med kol, briketter eller gasol. Var alltid försiktig när du eldar eller grillar och var alltid förberedd att släcka en eventuell eld.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg och stabil nivå. Det varma och soliga vädret som varit, och även ser ut att hålla i sig, gör att det kommer krävas stora mängder regn för att marken ska återhämta sig så att brandrisken minskar. Vi vill därför understryka att förbudet gäller tills Samhällsskydd Mellersta Skaraborg meddelar att förbudet är hävt.

Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Du kan gå in på SMHI och kontrollera aktuell brandriskprognos eller ladda ner appen från MSB som heter "Brandrisk ute".Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun