TISDAG 23 MAJ 2023


Ambulanser hos sjukhuskompaniet i Naqoura, Libanon 1987

Svenska veteraner hedras med parad och ceremoni

På Veterandagen den 29 maj uppmärksammas och hedras de som staten sänt ut i världen på fredsbevarande och humanitära uppdrag. I Göteborg sker det genom en parad från Götaplatsen till Gustaf Adolfs torg där en högtidlig ceremoni tar vid.

Veterandagen 29 maj är en internationell dag för att hedra utlandsveteraner och minnet av de som omkommit i arbetet för fred och stabilitet i världen. Göteborgs Stad ordnar tillsammans med Försvarsmakten, Polismyndigheten, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Soldathemmet Göteborg en parad och ceremoni där alla är välkomna att delta.

I år uppmärksammar Försvarsmakten särskilt de veteraner som tjänstgjorde i Förenta nationernas styrkor i Libanon (UNIFIL = United Nations Interim Force In Lebanon) under 1978 till 2007. Uppdraget var att säkerställa Israels tillbakadragande från Libanon och återställa fred och säkerhet i området.

En av de svenskar som tjänstgjort i Libanon är Carina Seldahl-Holmberg från Göteborg. Hon arbetade som röntgensköterska i sex månader under 1987 - 1988. Carina tillhörde sjukhuskompaniet som var ett samhälle i miniatyr med många olika yrkesgrupper representerade. I kompaniet ingick cirka 120 personer som vårdade både FN-personal och civilbefolkning.

— Ibland var det så klart tufft när svårt skadade kom in men vi gjorde vad vi kunde med de resurser vi hade. Vi var uppfinningsrika. Vi hade också en otroligt fin sammanhållning i vårt kompani. Vi tog hand om varandra. Jag fick minnen och vänner för livet. Det är det bästa jag har gjort i hela min yrkeskarriär, säger Carina Seldahl-Holmberg som fortfarande arbetar inom vården, numera med strokebehandling.

— Över 30 år senare träffas vi från vårt kompani i snitt vart tredje år. Det har nästan blivit vår andra familj. Eftersom vi levde så tätt inpå varandra dygnet runt och gjorde allt tillsammans lärde vi känna varandra på ett speciellt sätt. Vi är väldigt nära varandra och kommer ses nu inför Veterandagen igen, säger Carina Seldahl-Holmberg.

I Sverige finns Veteranföreningar i de flesta städer med träffar en gång i månaden för veteraner från alla missioner. Veteranerna är från 30 till över 80 år. Carina är medlem i Fredsbaskrarna Västkust där hon sitter med i styrelsen.

—När vi veteraner möts har vi ett speciellt band direkt tack vare de gemensamma upplevelserna. Vi har lätt att prata och förstår varandra. Samhörigheten är stark. Jag tycker det är fantastiskt att Veterandagen finns. Alla som har varit ute är värda uppskattning, säger Carina Seldahl-Holmberg.

Alla är välkomna på Veterandagen

Veterandagen är öppen för alla. Utlandsveteraner, anhöriga och allmänheten är välkomna till paraden och ceremonin. Under ceremoni hålls tal av kommunfullmäktiges ordförande Aslan Akbas, landshövding Sten Tolgfors, biskop Susanne Rappmann och stabschefen för Göteborgs garnison Gunnar Hafvenstein. Försvarsmaktens jetong för internationella insatser delas ut till Libanonveteraner. Det blir kransnedläggning, tyst minut, Hemvärnets Musikkår Göteborg spelar och Gustavi ungdomskör sjunger.

Program Veterandagen 29 maj

17.20 Paraden startar från Götaplatsen.
18.00 Överflygning av JAS 39.
18.05 Ceremoni Gustaf Adolfs torg.
19.30 Avslutning av ceremonin.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Göteborgs stad