SÖNDAG 21 MAJ 2023


Bild av Pexels från Pixabay

Kinnemilsvandring i Höjentorp

Vandrarklubben Lundsbrunns Kinnemil var denna veckan förlagd till Höjentorp i Valle härad. De 200 vandrarna fick njuta av fågelsång och vacker blomsterprakt med ramslök som blommade.

Svaret på veckans fråga var att Höjentorps gård omnämns i skrift redan på 1200-talet. Först rätta svar kom från Ingrid Svensson. Grattis!

Vandrarklubben tackar även arrendator Jakob Gustafsson för upplåtande av parkeringsplatser.

Nästa söndags vandring startar från Arboretum i Floby. Välkomna!

/Vandrarklubben Lundsbrunn