TORSDAG 18 MAJ 2023

Snart kan du hämta en gratis påse med ängsfrön

För att få fler invånare att testa att anlägga en sommaräng delar Götene kommun ut 200 fröpåsar till de som är intresserade. Fröpåsen finns att hämta på medborgarkontoret på Centrumhuset från måndag den 22 maj.

För att uppmärksamma den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj delar Götene kommun ut fröpåsar som innehåller ängsfrön. Ängs- och betesmarkerna är några av våra allra mest artrika marker där hundratals växter, svampar, insekter och andra djur kan hitta boplats eller föda.

Biologisk mångfald är livets många olika former på jorden. Det kan förenklat beskrivas som ett mått på hur många olika levande organismer det finns och innefattar allt i naturen.

Fröpåsarna innehåller en blandning av normalängsfrön som passar för en torr till normalfuktig jord. Blandningen innehåller: Rölleka, Stor blåklocka, Rödklint, Väddklint, Brudbröd, Gulmåra, Humleblomster, Flockfibbla, Äkta johannesört, Slåtterfibbla, Åkervädd, Sommarfibbla, Prästkrage, Svartkämpar, Rödkämpar, Gullviva, Brunört, Smörblomma, Höskallra, Ängssyra, Rödblära, Smällglim, Ängsvädd, Vårbrodd, Ängshavre, Luddhavre, Fårsvingel, Rödsvingel.

Att lyckas med en blomsterängDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun