FREDAG 12 MAJ 2023


Bild av Nick Ross från Pixabay

1400 Lidköpingselever har besökt flyktingläger

Nu har hela 80 skolklasser i Lidköping kunnat besöka flyktingläger/nödbostäder, fast på hemmaplan och i utställningen SHELTER. Cirka 1400 elever - en stor del av kommunens tonåringar har fått möjligheten att med VR-teknikens hjälp göra en virtuell resa till några av världens mer eller mindre permanenta flyktingläger/nödläger.

Det är stort att så många fått göra den upplevelsen, och responsen från både elever och lärare har varit mycket positiv. Utställning har gett en inblick i människors situation väldigt olik vår och gett många aha-upplevelser om hur livet ter sig i nödlägren. Många har reflekterat kring sin egen vardag.

Denna stora satsning har varit möjlig bland annat med hjälp av frivilliga volontärer som ställt upp och hjälpt dem med VR - tekniken och informerat om situationen runt om i världen. Volontärerna har också berättat om hur man kan engagera sig för att hjälpa andra.

Nu går utställningen i mål och fredag 12 maj klockan 13.00 har vi besök av den sista gruppen.

/Ann-Sofie Andersson - Vänermuseet