LÖRDAG 6 MAJ 2023


Bild av Ylvers från Pixabay - Bild av PIRO från Pixabay

Nu kan satelliter direktlarma SOS Alarm vid skogsbrand

Säsongen för de skogsbrandbevakande flygplanen är nu igång i många län. Bevakningen görs för att så tidigt som möjligt upptäcka bränder i skog och mark innan de hunnit växa sig stora. Numera hjälper även satelliter till med bevakningen och upptäcker de en brand går larm direkt via SOS Alarm till räddningstjänsten.

Sedan många år tillbaka används det skogsbrandbevakande flyget för att upptäcka och positionera skogsbränder. Som komplement används från och med i år även satellitdetektion som direkt kan larma räddningstjänst via SOS Alarm ifall en brand upptäcks.

–MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Tillsammans med de brandbevakande flygplanen hoppas vi att satelliterna hjälper oss upptäcka fler bränder tidigt även i år, säger Jenny Sander på MSB.

Tidig upptäckt avgörande för hanteringen

Bevakning med flygplan och satelliter genomförs för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka bränder i skog och mark. En tidig upptäckt gör att branden kan släckas innan den hunnit växa sig stor, vilket inte bara räddar egendom utan även minskar kostnaden för stora räddningsinsatser.

Under 2022 gjordes framgångsrika tester av satellitdetektion av skogsbränder men då utan direktlarm till SOS Alarm. Direktlarmet möjliggör nu en ännu snabbare upptäckt av bränder.

Fakta

Under 2022 upptäckte flygen för skogsbrandsbevakning i Sverige 105 bränder i skog och mark. Totalt arbetade dessa flygplan 3441 timmar i luften. Det kan jämföras med 2021, då upptäckte flygplanen 74 okontrollerade bränder i skog och mark och sammanlagd flygtid var då 3450 timmar. Allra flest flygtimmar – och flest upptäckta bränder – loggades i Kalmar län under 2022 där brandrisken var mycket stor under större delen av sommaren.

Satelliterna upptäckte under 2022 108 okontrollerade bränder, varav 39 okontrollerade bränder i skog och mark. 24 % av bränderna i skog och mark detekterades före att larm inkom på annat sätt till SOS Alarm.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: MSB