FREDAG 5 MAJ 2023


Bild av Matthias Kost från Pixabay

Var åttonde fågelholk innehåller skräp

13 procent. Så många av alla inventerade fågelholkar innehöll skräp, mestadels plast. Det visar en undersökning av Håll Sverige Rent och BirdLife Sverige.

Under våren uppmanade Håll Sverige Rent och BirdLife Sverige alla fågelholkägare att titta in och se om det fanns något skräp i bona. Totalt fick vi in 161 rapporter från 67 olika kommuner.

Resultaten visar att det fanns skräp i 13 procent av alla inventerade holkar. Det absolut vanligaste materialet var plast. I 1–2 procent av holkarna förekom metall- och pappskräp. Det är tydligt att fåglarna letar efter material som ser ut som naturligt bomaterial – plastremsor som liknar grässtrån, plastbitar stora som löv och stoppningsmaterial stort som mossa.

Vi gjorde också en ny skräpupptäckt som Håll Sverige Rent inte har sett i tidigare skräpmätningar. I fem holkar i olika delar av landet hittade vi plastband från vedsäckar (se bifogad bild). Dessa plastband har inte dykt upp i några skräpmätningar förrän nu vilket gör att vi vill uppmana alla att ha ögonen öppna efter dessa vid nästa holkinventering.

En uppföljande undersökning är planerad till i höst.

FAKTA Därför är skräp farligt för fåglar

Varje år dör flera hundra tusen fåglar på grund av att de fastnat i eller ätit skräp och då framför allt plast. När fåglar äter plast i stället för mat får de en falsk mättnadskänsla som till slut leder till näringsbrist och att de svälter ihjäl.

Vassa eller stora plastföremål kan skada eller blockera möjligheten att äta riktig mat. Forskare har också visat att plast i magen kan ha en stor negativ påverkan på fåglar då plasten läcker skadliga kemikalier som i värsta fall kan leda till fågelns död. Plast är så vanligt förekommande och långlivat i naturen att nästan alla fåglar kommer att ha ätit plast år 2050. 

Det har även visat sig att det förekommer skräp i holkar och andra fågelbon, vilket bland annat kan leda till att fågelungar fastnar i skräpet. Det försvårar också för vatten att rinna bort från boet om det regnar.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Håll Sverige Rent