FREDAG 5 MAJ 2023


Bidrag på nästan 400 000 kr går till renovering av fasaden på Fullösa kyrkas klockstapel

Bidrag till kyrkorenoveringar i Götene pastorat

Skara stift betalar ut nästan 62 miljoner kronor i bidrag till kyrkorenoveringar nästa år.Bidragen består av kyrkoantikvarisk ersättning (statliga pengar) och kyrkounderhållsbidrag (kyrkans egna pengar). Bidragen ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör och för att täcka de extra kostnader som uppstår vid vård och underhåll av kyrkor.

Ersättning från staten är på totalt 460 miljoner kronor per år som skall fördelas mellan Sveriges 13 stift. För Skara stift innebär det närmare 47 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025. Dessutom tillkommer det cirka 15 miljoner av kyrkans egna pengar under samma period. I Skara stift finns cirka 435 skyddade kyrkor och kapell.

Götene pastorat får ca 2 miljoner kronor av dessa bidrag nästa år till följande åtgärder:

Hela finns hela listan med bidragen i Skara Stift