TORSDAG 4 MAJ 2023


Biskop Åke i sitt arbetsrum i biskopsgården. Hösten 2024 går han i pension - Foto: Carla Karlsson

Biskop Åke Bonnier lägger ner staven 2024

Hösten 2024 kommer biskop Åke Bonnier gå i pension efter tolv år som biskop i Skara stift. Stiftsstyrelsen har nu beslutat om tidsplan för val av ny biskop. Valet kommer ske i olika steg under våren 2024.

14 september 2024 lägger biskop Åke Bonnier ner staven, vilket innebär att han går i pension. Biskop Åke vigdes till biskop 2012 i Uppsala domkyrka av dåvarande ärkebiskop Anders Weiryd. Under sin ämbetstid har biskop Åke bland annat hittills vigt ett 80-tal präster och diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och mött människor i många olika sammanhang.

2 maj beslutade stiftsstyrelsen i Skara stift om processen för att utse ny biskop efter biskop Åke. Den nya biskopen kommer bli nummer 84 i biskopslängden i Sveriges äldsta stift. Hen kommer vigas till biskop 22 september 2024 i Uppsala domkyrka av ärkebiskop Martin Modéus.

Biskopen är stiftets andliga ledare och håller kontakt med stiftets församlingar och pastorat på olika sätt som en del i uppdraget att främja församlingarnas liv och utöva tillsyn. Biskopen svarar för tillsyn inom sitt stift men har också ett vidare ansvar för hela kyrkans kallelse tillsammans med Svenska kyrkans ärkebiskop och övriga biskopar.

Biskopen väljs av stiftets präster och diakoner, ledamöter i stiftsstyrelsen och domkapitlet samt valda elektorer i stiftets församlingar och pastorat. Dessa elektorer väljs under hösten 2023.

- Det blir spännande att se vem som blir den 84:e biskopen i Skara stift. Den som får uppdraget är bara att gratulera! Vårt stift är ett multistift med så mycket gott som sker i det lokala sammanhanget, säger biskop Åke.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Svenska Kyrkan - Skara Stift