ONSDAG 3 MAJ 2023

Nu går det att söka efter ägaren till upphittade katter i Jordbruksverkets kattregister

Nu lanserar Jordbruksverket en söktjänst till det nya kattregistret. Där kan den som har tillgång till chipnumret eller tatueringen söka fram ägaren till en bortsprungen katt. Samtidigt blir det möjligt göra ägarbyten och avregistrera sin katt om den avlider.

Över 300 000 katter har hittills registrerats i Jordbruksverkets kattregister, sedan den nya lagen om obligatorisk id-märkning och registrering av katter trädde i kraft vid årsskiftet.

– Ett av syftena med registret är att göra det lättare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Att vi nu har en allmän söktjänst kopplad till registret är därför en viktig milstolpe, säger Anders Elfström, avdelningschef på Jordbruksverket.

Viktigt att vara sökbar

Söktjänsten nås via Jordbruksverkets webbplats. För att söka efter en katt måste man ha kattens chipnummer eller tatuering. Om ägaren till katten godkänt att vara sökbar för privatpersoner visas kattens och ägarens uppgifter. Om ägaren valt att inte visa uppgifterna är det endast Jordbruksverket och länsstyrelsen som kan se de registrerade uppgifterna. Under 2024 kommer även Polisen och Tullverket få direktåtkomst till registret.

Hittills har 96 procent av ägarna valt att vara sökbara i registret.

– Det är väldigt positivt att en så stor andel av kattägarna tillåter att deras uppgifter visas i söktjänsten, eftersom det gör det lättare att hitta ägaren till en bortsprungen katt. Det underlättar exempelvis om en veterinär får in en trafikskadad katt och snabbt behöver identifiera ägaren för att ta ställning till eventuella vårdinsatser, säger Anders Elfström.

Ägarbyten och avregistreringar

Det är nu också möjligt att göra ägarbyten i registret. Om en katt byter ägare är det den nya ägaren som ska registrera ägarbytet. Det kostar samma summa som vid nyregistrering, det vill säga 40 kronor i e-tjänsten och 100 kronor på blankett.

Att ändra uppgifter om katten i registret, exempelvis ras, namn eller färg, är däremot kostnadsfritt. Det gäller också om katten behöver tas bort från registret på grund av att den flyttat utomlands eller avlidit.

– För att registret ska hålla hög kvalitet och vara tillförlitligt är det viktigt att uppgifterna hålls uppdaterade. Lika viktigt som det är att man som kattägare registrerar sin katt i vårt register, är det att man avregistrerar den när den inte längre är i livet, säger Anders Elfström.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Jordbruksverket