ONSDAG 3 MAJ 2023

Geocaching i Sverige blir ny medlem i Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv beslutade på årsstämman den 20 april att bevilja Geocaching i Sverige medlemskap i Svenskt Friluftsliv. Svenskt Friluftsliv har nu 28 medlemsorganisationer.

– Geocaching i Sverige är en intresseförening vars syfte är att främja intresse och verka för ökade kunskaper om geocaching. Intresseföreningen främjar fysisk aktivitet och bedriver verksamhet som i huvudsak sker för välbefinnande och rekreation i natur- och kulturlandskap utan krav på tävling och är beroende av att allemansrätten vårdas och värnas. Intresseföreningen Geocaching i Sverige är en kraft som värnar om det som Svenskt Friluftsliv står för, säger Susanne Maarup, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

- Vi är mycket glada över den här utvecklingen som kommer att ge föreningen en kraft framåt och stärka samarbetet med fler andra viktiga aktörer. Det kommer framför allt öka synligheten och exponera vår fantastiska hobby till en ännu bredare målgrupp. Geocaching är en aktivitet som aktiverar och engagerar utövare i alla åldrar från unga till gamla och ger inspiration till nya upptäckter och spännande äventyr i naturen, säger Roger Nordin, ordförande för Intresseföreningen Geocaching i Sverige. Vi planerar just nu inför en rad festliga aktiviteter i samband med Sveriges 500-årsjubileum, så håll utkik på vår hemsida, avslutar Roger Nordin.

Intresseföreningen Geocaching i Sverige verkar som ett nätverk för geocachare, där det finns lokala föreningar/grupper i olika regioner. Många grupper samarbetar också med andra medlemsorganisationer inom Svenskt Friluftsliv som Friluftsfrämjandet och Klätterförbundet. 2022 fanns det 56808 aktiva personer som geocachade i Sverige. Intresset för geocaching finns även i Norden.

Läs mer på: Intresseföreningen Geocaching i Sverige


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Svenskt Friluftsliv