TISDAG 2 MAJ 2023

Resultatet av jakten på dovhjortar i Hällekis

Kommunen har jagat dovhjortar i Hällekis under de senaste månaderna för att minska problemen med djuren inne i samhället. Ett fyrtiotal hjortar har fällts i samhället under jaktsäsongen som avslutades den 31 mars.

Syftet var att skrämma bort hjortarna från samhället. Jakten måste fortsätta under flera år för att lösa problemet. Fastighetsägare uppmanas att minska tillgången på mat för hjortarna och använda olika metoder för att hålla dem på avstånd.

Götene kommun kommer att fortsätta jakten på dovhjort i Hällekis nästa säsong som börjar i oktober 2023.

Läs mer om detta på kommunens hemsida