LÖRDAG 29 APRIL 2023


Bild av andreas160578 från Pixabay

Aktiva Tak kan bli verklighet i VGR

Aktiva Tak som producerar el, har gröna växter eller blir ytor för sociala aktiviteter kan införas i Västra Götalandsregionen. Nu skickas förslaget, som är en del i arbetet med miljömålen och Agenda 2030, till regionfullmäktige.

Aktiva Tak som bidrar med ekosystemtjänster till samhället kan komma att användas på regionens ny- och ombyggnationer. Det är en motion från Vänsterpartiet som en enhällig regionstyrelse ställt sig bakom och föreslår regionfullmäktige att besluta om.

- Vi är stolta och glada att det här förslaget ska utredas. Det vore mycket positivt för invånarna om det här genomförs ur flera perspektiv, säger Evalena Öman (V), som idag är förste vice ordförande i styrelsen för fastighet, stöd och service i den RödGröna Ledningen

Aktiva Tak är ett koncept där tak som har rätt förutsättningar i läge och form kan användas för att bidra positivt i arbetet med Agenda 2030. Genom att montera solceller kan el produceras, vegetationstak kan rena luften och tak med sociala aktiviteter kan bidra till att stärka folkhälsan.

Det finns också teknik för att från taken samla dagvatten i bassänger under jord och sommartid använda vattnet för att kyla lokaler. Det skulle även minska risken för översvämningar vid skyfall.

- I allt tätare städer så måste vi tänka mångfunktionellt. Att bygga nya hus med tak som är passiva ytor är inte försvarbart. Att vi säkrar våra hus med bra och täta tak är en självklarhet men detta kan kombineras med att använda dessa viktiga ytor även till annat, säger Fahimeh Nordborg, ledamot i Miljö- och regionutvecklingsnämnden för (V) och RödGrön Ledning.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: RödGrön Ledning i Västra Götaland