ONSDAG 26 APRIL 2023

Förberedelse för nya infoskyltar i Stenbrottet

Idag höll Service & Teknik på med lite gräv- och markarbete uppe vid sjön i Stenbrottet, man förbereder nu en yta för de två nya informationsskyltarna i cortenstål som senare skall sättas upp.

På skyltarna kommer det att finnas information från Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle samt Platåbergens Unesco globala geopark. Skyltarna är under tillverkning och kommer troligen att sättas upp inom relativ snar framtid.


Foto: Anders Jonsson

Där grävmaskinen står på den översta bilden kommer det även att bli en ny grusad stig upp till sjön så det skall vara lättare att ta sig upp dit med t.ex. barnvagn, rullator, rullstol e.d.

Under dagen reparerade även Service & Teknik ett antal rastbord och bänkar som gått sönder eller vandaliserats.


Foto: Anders Jonsson