LÖRDAG 22 APRIL 2023


Foto/källa: Nasa

Ett första steg mot en ny svensk astronaut i rymden

Rymdstyrelsen har skrivit under en avsiktsförklaring med den europeiska rymdorganisationen ESA om en bemannad rymdfärd för Sveriges räkning. När rymdfärden går av stapeln blir astronauten den tredje svensken i rymden någonsin.

Under tisdagen den 18 april skrev Rymdstyrelsen, Sveriges rymdmyndighet, en avsiktsförklaring med den europeiska rymdorganisationen ESA om att skicka Sveriges nästa astronaut till den internationella rymdstationen, ISS. Sveriges intention är att få upp den nya svenska astronauten i rymden inom ett år men först ska astronauten bli godkänd i en formell process. I den ska ESA tillsammans med Nasa och övriga aktörer inom ramen för partnerskapet för Internationella rymdstationen, ISS, göra en sista utvärdering och godkänna astronauten.

– En svensk astronaut är en inspirationskälla för en hel befolkning och en ambassadör för Sverige. Genom vad som blir Sveriges andra astronaut stärker vi vår position på den globala rymdarenan. Det är ett kvitto på att Sverige är konkurrenskraftiga inom rymdområdet, säger Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman.

Ett starkt internationellt och nationellt samarbete

Det är Rymdstyrelsen tillsammans med ESA som möjliggör resan. Rymdstyrelsen representerar Sverige i ESA och merparten av Sveriges rymdbudget investeras i ESA:s olika program. Genom ESA kan svenska forskare och rymdföretag få möjlighet att medverka i avancerade internationella rymdprojekt. Ett av ESA:s program innefattar bemannad rymdfart och det är en extra satsning inom detta program som nu initierats.

– Vi är väldigt stolta och glada över regeringens uppdrag. Sverige är en framstående rymdnation med hög status i den globala rymdsektorn. Nu påbörjas arbetet med att få till en ny svensk astronaut som gör att Sverige behåller och utvecklar vår position i det internationella rymdsamarbetet, säger Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman.

För att finansiera detta samarbetar Rymdstyrelsen i Sverige med Swedish Space Corporation och Försvarsmakten. Från näringslivet är Saab och FAM med från start som medfinansiärer till initiativet.

Tidigare svenska astronauter

Tidigare svenska astronauter är Christer Fuglesang och Jessica Meir.

Christer Fuglesang har genomfört två resor till den internationella rymdstationen, ISS. Den första år 2006 följt av ytterligare en resa 2009. Sammantaget har han tillbringat nära 27 dygn i rymden och genomfört hela 5 rymdpromenader.

Christer Fuglesang fick 2019 sällskap som svensk i rymden av svensk-amerikanska Nasa-astronauten och marinbiologen Jessica Meir som då tillbringade 205 dagar i rymden. Jessica Meir är både svensk och amerikansk medborgare och räknas därför som svensk i rymden, men hon är anställd av den amerikanska rymdstyrelsen Nasa och är därför Amerikansk astronaut.

Under sin färd blev Jessica Meir även historisk när hon tillsammans med astronautkollegan Christina Hammock Koch genomförde världens första rymdpromenad där endast kvinnor ingick i besättningen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Rymdstyrelsen