TORSDAG 20 APRIL 2023


Skogsstyrelsen föreslår nu att de värden som gör en skog attraktiv för rekreation följs upp och mäts för att de ska bevaras - Foto: Patrik Svedberg

Ny studie: så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism

Höga och gamla träd som inte står för tätt, gärna vid en sjö där det är tyst och lugnt. Så ser en attraktiv skog ut för den som söker rekreation, vila och nöje, visar en ny studie som Skogsstyrelsen låtit göra. Därför läggs nu förslaget att börja mäta och utvärdera en rad indikatorer för att framtida generationer ska kunna fortsätta njuta av våra skogar.

– Att skogen ger oss stora sociala värden märkte vi inte minst under pandemin när folk sökte sig ut i skog och mark i närheten av hemmet för miljöombyte. Nu vet vi vad som kännetecknar en bra skog för rekreation och då är det viktigt att vi kan bevara och utveckla de här värdena för bland annat friluftsliv och turism, säger Mattias Sandberg, specialist på Skogsstyrelsen och projektledare för förstudien.

Vi använder alla våra sinnen för att uppleva skogen, men de visuella intrycken utgör en viktig del av upplevelsen av att vistas där. Därför är grunden för det system av indikatorer som föreslås skogens egenskaper. Om skogen inte har en inbjudande struktur och sammansättning kommer rekreationsvärdet i de flesta fall vara lågt, på ett sätt som är svårt att kompensera för, visar studien som Mittuniversitet och SLU gjort på uppdrag av Skogsstyrelsen.

Detta tycker vi om i skogen

Svaren beror i stor utsträckning på vem man frågar, men en sammanställning av kunskap på området visar att detta är det som utmärker en attraktiv skog när det gäller möjligheter till rekreation:

 • Stora, höga träd.
 • Att skogen inte är för tät eller för gles.
 • Varierad topografi med möjlighet till utsikt.
 • Förekomst av betes- och hagmark.
 • Närhet till vatten.
 • Lugnt och utan buller.
 • Mindre stigar.
 • Varierad skog.
Det är känt att människan mår bra av att vara i en skog man tycker är inbjudande. Det påverkar vår hälsa positivt, till exempel immunförsvar, nervsystem och andningsorgan. Det ger positiva effekter på vårt sociala välbefinnande, minskar trötthet och depression men ger oss också mental avslappning och vitalitet.

Värden som kan mätas och utvärderas

Förslaget forskarna presenterar visar hur flera olika typer av indikatorer hänger ihop och tillsammans bidrar till skogens rekreationsvärden. Utifrån det vi vet i dag så är det möjligt att mäta och utvärdera följande indikatorer som en del i att bevara och utveckla de värden som gör våra skogar attraktiva för rekreation:

 • Förekomst av gamla träd
 • Hur tätt träden står
 • Avstånd till bostaden
 • Närheten till vatten
 • Buller
 • Stigar, leder
 • Kännedom om rekreationsskogar
 • Besöksfrekvens
 • Upplevt värde av vistelser
– I dag saknas tyvärr systematisk mätning eller uppföljning av de här viktiga värdena. Därför hoppas vi nu att förslagen fångas upp och att det satsas resurser så att vi bättre kan följa hur skogens rekreationsvärden utvecklas över tid, säger Peter Fredman på Mittuniversitetet.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Skogsstyrelsen