ONSDAG 19 APRIL 2023

Fortsatt undersökning av M/S Estonia

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2023 att Statens haverikommission tillförs 25 miljoner kronor för ytterligare undersökningar av M/S Estonia under 2023. Statens haverikommission ska inom ramen för undersökningsarbetet bärga bogrampen samt fotografera och filma på bildäck.

M/S Estonias öde är något som berör de allra flesta svenskar och arbetet som Statens haverikommission genomför är viktigt. Sommaren 2022 genomfördes en lyckad undervattensundersökning av fartyget som genererat cirka 45 000 högupplösta 3D-bilder som nu finns publicerade på en särskild webbplats.

– Det kommer aldrig att gå att besvara alla frågor om vad som hände den där natten för snart 30 år sedan men om de planerade undersökningarna kan bidra till en ökad förståelse om hur det gick till när fartyget sjönk är regeringens bedömning att de bör genomföras, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Statens haverikommission planerar nu för att genomföra kompletterande undersökningar av fartyget genom att fotografera och filma på bildäck samt bärga bogrampen i syfte att bättre förstå förlisningen och inhämta mer information om sjunkförloppet.

Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten för 2023 att Statens haverikommission tillförs 25 miljoner kronor för att myndigheten ska kunna utföra dessa undersökningar.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Försvarsdepartementet