ONSDAG 19 APRIL 2023

Skaraborgs kommuner kraftsamlar för energiförsörjningen

Uppdraget om att ta fram en gemensam plan för energiförsörjningen i Skaraborg är klubbat. Den 14 april beslutade direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund att ta gemensamt ansvar för energiförsörjningen i Skaraborg.

Det pågår en ny-industrialisering där omställningen från fossila bränslen till elektrifiering är en stark drivkraft. I Skaraborg pågår flera mycket stora energiintensiva etableringar och befintliga företag ställer om för en fossilfri verksamhet. Efterfrågan på el och effekt är kraftigt ökande. Skaraborg importerar redan idag en stor del av den energi som förbrukas.

Beslutet består av flera delar där fokus är att ta fram ett gemensamt planeringsunderlag för kommunernas energiförsörjning.

Planeringsunderlaget ska bland annat:

”Energifrågan är just nu vårt största fråga för att klara industrins omställning i Skaraborg. Det pågår många parallella etableringar av energiintensiva företag. Genom detta beslut kraftsamlar kommunerna i Skaraborg för att svara upp mot näringslivets behov säger Theres Sahlström (M), ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

”Ingen kan göra allt men alla kan göra lite. Här visar kommunerna i Skaraborg ledarskap och går först i västra Götaland. Framför allt jobba som möjliggörare för att säkra tillgången av fossilfri Energi för näringsliv och civilsamhället säger Daniel Andersson (M) förste vice ordförande Skaraborgs kommunalförbund”

Brist på energi, effekt och överföringskapacitet riskerar att hindra utvecklingen genom att den befintliga industrins omställning fördröjs och kommunerna tvingas säga nej till etableringar och arbetstillfällen. I Skaraborg finns 18 lokala energibolag samt två regionnät. Bolagen är nyckelaktörer och deras samverkan är avgörande för att lyckas med energiförsörjningen. De lokala bolagen har olika ägarformer, flera är kommunala men där finns även ett antal elföreningar och ett par privata bolag. Denna förutsättning skapar utmaningar för samverkan och strategisk inriktning av arbetet för att nå målet om en säkrad energiförsörjning. Därav beslutar man att Skaraborgs kommunalförbund ska vara en aktör för att leda och koordinera arbetet.

Samverkan ska särskilt sökas med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Svenska Kraftnät, regionnätsägare, elnätsägare i Skaraborg och energibolag samt elnätsföreningar samt Högskolan i Skövde. Detta initiativ från Skaraborgs kommunalförbund ska möta det arbete som pågår på regional nivå, framför allt inom initiativet ACCEL.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Skaraborgs Kommunalförbund