TISDAG 18 APRIL 2023


Bild av Leopictures från Pixabay

Rekordökning för anslutna solcellsanläggningar under årets första kvartal

Svenska solcellsinstallatörer och elnätsföretag arbetar för högtryck även på vintern för att snabbt bygga ut Sveriges elproduktion. Antalet nya anslutningar ökade med 160 procent under Q1 2023.

– Det är glädjande men inte särskilt förvånande med tanke på den senaste tidens tidvis mycket höga elpriser. Främst privatpersoner gör nu allt de kan för att minska sina elkostnader med hjälp av solceller och batterier. Om energiskatten på egenanvänd el från stora solcellsanläggningar togs bort, skulle även de större fastighetsägarna skaffa solceller på sina tak, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Hela 23 200 nya solcellsanläggningar har anslutits under årets första kvartal, en ökning med 160 procent jämfört med samma period förra året. Bara under mars månad anslöts 9 700 anläggningar. Det tidigare månadsrekordet är från oktober 2022, då 5 700 anläggningar anslöts.

Antalet föranmälningar under det första kvartalet ökade med 66 procent jämfört med Q1 2022, till 28 400.

– Elnätsföretagen är alla kraftproducenters gate keepers. Att de nu växlar upp och ökar anslutningstakten av landets än så länge minsta kraftslag är mycket positivt för elmixen som blir mer diversifierad, mer närproducerad och fortsätter tränga undan el på kontinenten från kraftslag med högre utsläpp av koldioxid per producerad kWh el, säger Anna Werner.

Alla siffror är uppskattningar utifrån data från Ellevio, E.ON och Vattenfall.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Svensk Solenergi