SÖNDAG 16 APRIL 2023


Bild av Bruno /Germany från Pixabay

Underhållsarbete på fibernätet vecka 16

Ett större underhållsarbete på fibernätet kommer att utföras under vecka 16 i vissa delar av/omkring Hällekis, Blomberg, Västerplana, Hjelmsäter, Medelplana, Råbäck, Trolmen, Forshem. Fiberanslutningen kommer att brytas vid olika tillfällen mellan måndag 17 april - onsdag 19 april i de olika områdena, de berörda fastigheterna har blivit informerade. Om fiberanslutningen inte återkommer automatiskt efter avbrottet kan det behövas att du startar om din fiberkonverter.